Az Eötvös Loránd Tudományegyetem XXIII. Kárpát-medencei Nyári Egyeteme

2018. április 15., 15:34 , 899. szám

A nyári egyetem bemutatása:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonharmadik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem programot 2018. július 10. és július 15. között. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira. A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

Szakmai program:

A Nyári Egyetemünk mottója: Egységben a tudomány!

A Nyári Egyetem immáron nyolc szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal:

Gyógypedagógia: Láss más szemmel! Az élet fogyatékossággal

Humán tudomány: Re­torika, kommunikáció, elő­adás-technika az elméletben és a gyakorlatban

Informatika: A block­chain technológia és alkalmazási lehetőségei, avagy hogyan működik a bitcoin?

Jogtudomány: Uniós és nemzeti jog – vonzások és választások

Pedagógia és pszichológia: Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának oktatási-kutatási workshopjai

Tanító- és óvóképzés: Élményalapú művészeti nevelés az óvodában, iskolában

Társadalomtudomány: Szociális problémák és diszkrimináció a mai Magyarországon (terepmunka)

Természettudomány: Az adatok özönében

Előadás- és poszterszekció

Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemen a résztvevők előadást tarthatnak vagy posztert mutathatnak be tudományos témában (például jól sikerült félévi dolgozatuk témájából vagy szakdolgozati témájukról) a szombati napon. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési körét és beszélgessünk róla.

Az előadás időtartama 15 perc; az előadó hallgatókat kérjük, lehetőleg diasort (PowerPoint vagy PDF) vetítsenek az előadáshoz.

Az e-poszter bemutatása 10 perc, melyet kötetlen beszélgetés követ. A poszter terjedelme egy oldal. A hallgató kutatási témáját mutatja be, képekkel, ábrákkal és kevés szöveggel illusztrálva.

A diasort és az e-posztereket is projektorral vetítjük ki, nyomtatni nem szükséges a diasort és a posztert sem. A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk, és közzétesszük a nyári egyetem honlapján is.

Az előadás- és poszterszekcióra történő jelentkezés menete

Azok a jelentkezők, akik szívesen tartanának előadást vagy mutatnának be posztert szakmai munkájukról, a Nyári Egyetem online pályázati felületén a pályázatuk benyújtásakor tudják jelezni szándékukat. Az online pályázati felületen, kérjük, (1) adják meg a tervezett előadás/poszter címét, majd (2) küldjék el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre az alábbi szempontok figyelembe vételével elkészített témaleírásukat.

Az összefoglalók utaljanak a kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségére, valamint a közös elméleti, módszertani alapjaira. A jelentkezők ügyeljenek az összefoglaló szöveg koherenciájára és nyelvi megformáltságára.

A témaleírás nyelve elsősorban a magyar. A természettudományi szekcióban elfogadják a magyar mellett az angolt is. A beérkezett előadásokról és poszterekről a szekciók döntenek.

A nyári egyetemre történő
jelentkezés gyakorlati tudnivalói

Pályázásra jogosultak köre:

• határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló vagy határon túli felsőoktatási intézményben 2017/2018-as tanév tavaszi félévben végzett hallgató;

• magyar ajkú;

• nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

Pályázásra NEM jogosult:

• az, aki magyarországi felsőoktatási intézményben teljes képzésben vesz részt.

Támogatás módja:

Teljes támogatott részvétel:

• Támogatott státuszra kizárólag a 2017/2018-as tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.

• A támogatott részvételi lehetőség biztosítása és a nyári egyetem résztvevőinek kiválasztása az összes benyújtott elektronikus pályázat alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi, szakmai teljesítmény figyelembe vételével.

• A támogatott státuszú hallgatók részére a Nyári Egyetem teljes ideje alatt a szakmai programok mellett a szállás, a napi kétszeri étkezés (reggeli és ebéd), a szervezett szabadidős programok (délutáni szabad­idős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés térítésmentesen biztosított. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) a résztvevőknek kell gondoskodniuk. Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a Nyári Egyetemre.

Jelentkezés menete

Kérjük, hogy a jelentkezők

1. a pályázatukat legkésőbb 2018. május 21., éjfélig (CET) adják le az online pályázati rendszerben, amely a Nyári Egyetem honlapjáról érhető el,

2. továbbá a csatolandó mellékleteket (önéletrajz, motivációs levél, index fénymásolat, egyéb csatolható dokumentumok) küldjék el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre,

3. amennyiben pályáznak a szombati előadás- és poszterszekcióra, akkor a csatolandó mellékletek mellett küldjék el a fenti szempontrendszer alapján összeállított témaleírásukat a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre.

A jelentkezés kizárólag az online pályázati rendszerben nyújtható be.

Az online pályázás mellett a jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell e-mailben csatolmányként elküldeniük a nyariegyetem@inf.elte.hu címre:

• a tanulmányi átlagot igazoló index/leckekönyv másolata vagy Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás másolata,

önéletrajz,

motivációs levél.

Emellett csatolható még:

• bármilyen további dokumentum, amely a tanulmányi teljesítményéhez kapcsolódik (pl. tanári ajánlás, TDK-oklevél),

• a megadott szempontrendszer figyelembe vételével elkészített egy oldalas témaleírás, amennyiben a jelentkező szeretne részt venni a szombati előadás- és poszterszekció alkalmain.

A Nyári Egyetem
 2018. évi szervezőbizottsága