Változások a napközis csoportok körül

2018. július 19., 13:11

Az iskolai napközis csoportok létrehozásának új rendjét dolgozta ki az Oktatási és Tudományos Minisztérium – jelentette az Ukrajinszka Pravda.

„Minisztériumunk iskola előtti és iskolai oktatási igazgatósága olyan szabályozást dolgozott ki, amely megfelel a kor követelményeinek, s egyaránt figyelembe veszi valamennyi gyerek és az oktatási intézmények szükségleteit – idézi Lilija Hrinevics oktatási minisztert a tárca sajtószolgálata.

A szabályozást megküldték ellenjegyzésre az Igazságügyi Minisztériumnak, ezért módosulhat még a dokumentum, számos rendelkezését azonban máris közöltek.

Így ismertté vált, hogy az 1–4. osztályos tanulóknak a napközis csoportokban legalább másfél órát kell sétálniuk a friss levegőn. Az étkezésre legalább 30 percnek kell jutnia.

A napközibe járó gyerekek nem tölthetnek egy óránál többet a házi feladat elkészítésével. Legalább egy órát kell tölteniük sporttal és szabadidős tevékenységgel.

A gyerekek nem tölthetnek napi hat óránál többet a napközis csoportokban.

A szülők vagy a gyerek más törvényes képviselőjének kérvénye alapján a tanulókat a szülők számára alkalmas időpontban is el lehet engedni a napköziből.

A fáradtság, a testtartás és a látás romlásának megelőzése érdekében az alsósok számára 15 percenként testnevelési perceket, szemtornát kell tartani.

A napközis csoportokat az iskolaalapító határozatával, a tanulók szüleinek vagy egyéb törvényes képviselőinek kérvénye alapján hozzák létre. A kérvényeket a tanulók felvételéről a napközis csoportokba a tanév elején, rendszerint szeptember 5-ig kell benyújtani.

Az iskolaalapítónak biztosítania kell a feltételeket ahhoz, hogy a napközibe járó elsősöknek legyen módjuk aludni.

Az életkorbeli különbség a napközis csoportba felvett gyerekek között nem haladhatja meg a két évet. A vidéki-hegyvidéki iskolákban, ahol a gyerekeket iskolabuszok szállítják, eltérő korcsoportokhoz tartozó gyerekek számára is létrehozhatnak napközis csoportokat.

(pravda.com.ua/Kárpátalja)