Pályázati felhívás

2018. július 30., 10:27 , 914. szám

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2018/2019-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű

• alap- és osztatlan képzésére, vagy

• mesterképzésére

felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A miniszteri ösztöndíj a nyertes pályázót a 2018/2019-es tanév 10 hónapjában illeti meg (17.850,- Ft/hó), feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó az adott felsőoktatási intézmény beiratkozott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

- 2018. augusztus 16., éjjel 23 óra 59 perc (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

- 2018. augusztus 17., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok (mellékletek) személyes benyújtása vagy postai úton történő beérkezése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy

• mindkét határidőt szükséges betartani! Az egyik az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje, a másik pedig a papír alapú pályázati anyagok beérkezésének időpontját jelenti!

• Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra – a magyarországi felsőoktatási intézmény felvételi döntéséről szóló igazolását* kivéve – nincs lehetőség!

A teljes pályázati kiírás a genius-ja.uz.ua honlapon olvasható.

Bővebb információt kérhet az agora@kmf.uz.ua e-mail címen, illetve a 4-29-68(149-es mellék) telefonszámon.

 

* * *

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2018. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

- 2018. augusztus 15.,  23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

- 2018. augusztus 16., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes benyújtása vagy postai úton történő beérkezése

Felhívjuk a figyelmet, hogy

• mindkét határidőt szükséges betartani! Az egyik az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje, a másik pedig a papír alapú pályázati anyagok beérkezésének időpontját jelenti!

• Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra – a magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola felvételi döntéséről szóló igazolását* kivéve – nincs lehetőség!

• Amennyiben a magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola a felvételi döntését nem hozta meg a fent jelzett pályázati benyújtási és beérkezési határidőt megelőzően úgy, hogy az arról szóló igazolást a pályázó csatolni tudta volna pályázatához, akkor a *felvételről (besorolásról) szóló igazolás személyes benyújtásának vagy elektronikus levélben (e-mailban; szkennelt formában csatolva) való megküldésének, illetve postai úton történő beérkezésének határideje:

2018. augusztus 22. helyi idő szerint 12.00 óra.

A teljes pályázati kiírás a genius-ja.uz.ua honlapon olvasható.

Bővebb információt kérhet az agora@kmf.uz.ua e-mail címen, illetve a 4-29-68(149-es mellék) telefonszámon.

 

* * *

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas egyéni teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterében.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

- 2018. augusztus 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

- 2018. augusztus 16., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése.

Az Értékelő Bizottság a Beregszászi Agora Információs Központhoz a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

Felhívjuk a figyelmet, hogy

• mindkét határidőt szükséges betartani! Az egyik az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje, a másik pedig a papír alapú pályázati anyagok beérkezésének időpontját jelenti!

• a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A teljes pályázati kiírás a genius-ja.uz.ua honlapon olvasható.

Bővebb információt kérhet az agora@kmf.uz.ua e-mail címen, illetve a 4-29-68(149-es mellék) telefonszámon.