Legyetek Istennek tetsző példák

Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban

2018. június 6., 12:48 , 907. szám

37 diák számára szólalt meg utoljára a Nagyberegi Református Líceumban a csengő, hogy a református templomban elbúcsúzzanak iskolájuktól, diáktársaiktól és tanáraiktól. Huszonöt éve annak, hogy megnyitotta kapuit a líceum, elsőként a kárpátaljai egyházi középiskolák közül. Az iskola az eltelt idő alatt a kárpátaljai magyar középfokú oktatás egyik emblematikus intézményévé vált, ahol a magas színvonalú tudás mellett példaértékű erkölcsi és vallásos nevelést is kapnak a tanulók.

Június 2-án, szombaton szülők, rokonok, tanárok és diákok töltötték meg a nagyberegi református templomot, ahová Kovács András és Makó András osztályfőnökök vezetésével, ünnepélyesen vonult be a két ballagó osztály. A ballagási ünnepség kezdetén Tóth László, a tanintézmény lelkész-igazgatója hirdette Isten igéjét, aki a líceum küldetése kapcsán hangsúlyozta: „Iskolánk célja az, hogy akiket mi hordozhatunk az Úr kegyelméből, akiket a szülők a mi karjainkra bíztak néhány esztendőre, azok eljussanak Jézus közelébe, hogy megérintse őket az Úr. A világ áramlataival szembemenve mi éppen azt akarjuk, hogy a Krisztusban az embereknek adott hit ott legyen a gyermeki szívekben. A diákok szívében.”

A vendégek közül Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul köszöntötte elsőként a végzős diákokat, felidézve: „Az ember életében a legmeghatározóbb élmények, emlékek a gyermekkorhoz, az iskolás korhoz kötődnek. Az iskolában kötött, nem érdekeken alapuló barátságok egy életre fennmaradnak. Sokan már felnőtt életet szeretnétek élni, de nem kell kapkodni. Vigyázzatok a fiatalságotokra, adjatok időt magatok és a világ megismerésére. Tanuljatok meg vigyázni a mások által létrehozott értékekre, és teremtsetek magatok is értékeket.”

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács, valamint a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke hagyományos értékeink fontosságát hangsúlyozva kijelentette: „Magyarként is lehetünk sikeresek, megőrizve kultúránkat, hagyományainkat, anyanyelvünket és keresztény hitünket.” Majd a kárpátaljai magyar embereket érő mai kihívások felvázolását követően Veres Pétert idézve hozzáfűzte: „Mi nem mehetünk innen soha sehova. Ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes, és amit érdemes.”

Nagy Krisztina tatai református lelkész ötfős küldöttséggel érkezett Nagyberegre, és egy zsoltáridézettel köszöntötte a ballagó diákokat: „Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit.” Majd Isten áldását kérte a ballagók, az összes diák, tanár és minden kárpátaljai ember életére.

Micik Julianna, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi felelőse azt kívánta a ballagóknak, hogy Istenbe vetett hittel, bizalommal, erős akarattal és sok-sok szerencsével lépjék át a felnőttkor küszöbét. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – idézte végül bátorításként.

Levélben köszöntötte a ballagó diákokat Nagy Béla, a KRE főgondnoka.

A 10. osztály bölcs gondolatokkal, versekkel, dalokkal köszöntötte a ballagókat. Majd a végzősök részéről Kentes Annamária és Mester Ákos átadta a stafétát a 10. osztályos Kobál Annának és Fazekas Kristófnak. A ballagók vállára került a tarisznya, osztályfőnökeik mellükre tűzték a vörös szalagot, majd Tóth László lelkész-igazgatótól minden egyes végzős diák kapott útravalóul egy igét és áhítatos könyvet.

Kovács András, a Nagyberegi Református Líceum oktatási igazgatója a líceum 23. kibocsátásának ballagási ünnepségén kijelentette: „Ünnep ez a mai nap mindannyiunk számára, hisz ismét eredményekkel teli tan­évet zárhattunk, amiben minden líceumi diáknak igen fontos szerep jutott. Sikeresen teljesítették mindannyian a kihívásokat és kiemelkedő eredményekkel gazdagították az alma mater hírnevét...” Az igazgató hálát adott Istennek azokért a tanulókért, akik fejlődésének részese lehetett a líceum is. Elmondta, hogy az iskolát fenntartó Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványa Magyarország hathatós támogatásának köszönhetően az idei évben is mindent megtett azért, hogy működni tudjanak, diákjaiknak semmiben ne legyen hátrányuk. Köszönetet mondott továbbá a gyülekezeteknek, magánszemélyeknek és szülőknek, akik anyagilag és más adományaikkal támogatták a református iskolát. Elmondta, hogy a 8. osztály kivételével minden évfolyamon sikerült párhuzamos osztályokat indítaniuk, számos fejlesztést sikerült megvalósítaniuk. A jövőben még szeretnék modernizálni a sportpályákat, dísztermet kialakítani, illetőleg lelátókkal bővíteni a tornatermet. Az idei évben 81 dobogós helyezést sikerült elérniük a különböző tantárgyi vetélkedőkön, mondta el Kovács András, de a törvényi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy a líceum diákjainak ugyanúgy anyagi jutalmat adjanak, mint az állami iskolák tanulóinak, ezt a bántó igazságtalanságot a líceum a ballagási ünnepségen pótolta.

Az elismerő oklevelek átadása után Kovács András igazgató átadta a Gulácsy Lajos-ösztöndíjakat, ezúttal Kentes Annamáriának, Barkaszi Kamillának, Hajdú Nikoletta Ilonának, Bodnár Dorinának, majd a 11.a osztály osztályfőnökeként személyes hangon búcsúzott ballagó tanítványaitól. Megtette ezt Makó András igazgatóhelyettes is, a 11.b osztály osztályfőnöke. A szülők részéről Szilvási Viktória, a szülői tanács tagja mondott köszönetet a magas színvonalú oktatási és nevelői munkáért, amely jó irányba segítette gyermekeik fejlődését.

A ballagók verses-zenés búcsúműsorát követően az ünnepség Tóth László lelkész-igazgató zárszavával ért véget, majd a végzősök iskolájukat körbejárva, ballagási énekeket énekelve búcsúztak el alma materüktől.

Badó Zsolt