Elveheti az apa volt élettársától a gyermeküket?

2018. január 14., 11:06 , 886. szám

„Sokáig élettársi viszonyban éltem egy férfival, akitől gyermekem született. Amikor elváltak útjaink, a lányunk természetesen velem maradt, hiszen az apja külföldön dolgozott. Most az apa magának követeli a gyermeket, mondván, én nem tudok megfelelő életfeltételeket és neveltetést biztosítani a számára, mivel nagyon kicsi a fizetésem. Azt is mondta, ha önként nem mondok le a lányról, a bírósághoz fordul, és megfosztanak az anyai jogaimtól. Elvehetik tőlem a lányomat? Külföldre viheti az apa a gyermeket?”

– Miután az ukrán jog nem ismeri az élettársi viszony intézményét, az apaságot az anya és az apa erre vonatkozó közös nyilatkozata, vagy a bíróság határozata állapítja meg. Amennyiben a férfit a gyermek apjának ismerték el, jogában áll a bíróság előtt kezdeményezni az anya megfosztását a szülői jogaitól, de csak a Családi törvénykönyv 164. cikkelyében felsorolt esetekben:

1) a szülő méltánylandó ok nélkül nem vette magához gyermekét a szülészetről vagy más egészségügyi intézményből és legalább hat hónapig nem tanúsított iránta szülői gondoskodást;

2) kibújt a gyermek nevelésével kapcsolatos kötelezettségei alól;

3) kegyetlenül bánt a gyermekkel;

4) krónikus alkohol- vagy kábítószerfüggő;

5) bármilyen módon kizsákmányolta a gyermeket, esetleg koldulásra és csavargásra késztette;

6) elítélték a gyermekkel szemben elkövetett szándékos bűncselekményért.

Amennyiben tárgyalásra kerül a sor, az apának minden kétséget kizáróan bizonyítania kell a fenti tényállások valamelyikét a bíróság előtt, ha meg akarja fosztani önt szülői jogaitól.

Ugyanakkor volt élettársa megkísérelheti bebizonyítani a bíróságon, hogy ön nem alkalmas a lánya nevelésére, illetve nem tudja biztosítani számára a fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ilyenkor a bíróság elvben dönthet úgy is, hogy a gyermeket átadja az apának, anélkül azonban, hogy megfosztaná az anyát a szülői jogaitól, egyben biztosítva számára a lehetőséget, hogy továbbra is kapcsolatban maradjon gyermekével. Hangsúlyozom azonban, hogy a bíróság egy ilyen súlyú döntést csak valamennyi körülmény gondos mérlegelésével hoz meg, illetve ki fogja kérni a gyámhatóság véleményét. A gyámhatóság az ilyen esetekben köteles felmérni mindkét szülő életkörülményeit, s ennek alapján tesz javaslatot a bíróságnak a gyermek elhelyezésére.

Ami kérdésének azt a részét illeti, hogy külföldre viheti-e a gyermeket az apa, a törvények értelmében ezt csak abban az esetben teheti meg akadálytalanul, ha a lány anyját megfosztják szülői jogaitól. Az apának minden egyéb esetben kérnie kell ehhez az anya, tehát az ön hozzájárulását.

hk