A sztálini lágerekben elhunytak hozzátartozói is jogosultak kárpótlásra

Kárpótlásra jogosultak a II. világháborús hadiárvák és hadiözvegyek

2018. január 10., 12:24 , 886. szám

A magyar kormány a tavalyi év elejével módosította a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényt, a módosítással kibővítették a kárpótlásra vagy életjáradékra jogosultak körét. Magyarország támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák, csendőrök és munkaszolgálatosok özvegyeinek és gyermekeinek. A kárpótlásra magyar állampolgárok és magyar igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok is jogosultak. Mivel nagyon sok kárpátaljai magyart is érint az ügy, tájékoztatást kértünk dr. Erdei Péter beregszászi magyar konzultól.

– Konzul úr, kik jogosultak az említett kárpótlásra?

– Az ellátást a II. világháborúban vagy a harci cselekmények során elesett magyar állampolgárságú katonák és polgári személyek özvegyei és gyermekei, illetve a fenti események során súlyosan megsebesült katonák, a harci cselekmények során fogyatékot elszenvedettek, továbbá azok házastársai, testvérei, féltestvérei és gyermekei igényelhetik, amennyiben magyar állampolgárok vagy rendelkeznek magyar igazolvánnyal, esetleg hozzátartozói igazolvánnyal. De csak akkor igényelhetik például a gyermekek, ha a szülő hadirokkanttá válásakor a gyermek nem volt idősebb, mint 16 éves, vagy amennyiben felsőoktatási intézménybe járt, és nem volt idősebb 25 évesnél. A törvénymódosításnak nincs záródátuma, ez azt jelenti, hogy bármikor, ha az érintett korabeli vagy bármi más hivatalos okiratokkal, esetleg tanúkkal igazolni tudja felmenője sebesülését és hozzá fűződő családi kapcsolatát, bátran kérheti a hadigondozott családtagjának járó egyösszegű térítést, esetleg életjáradékot.

– A felsoroltak közül kik azok, akik az egyösszegű térítésre vagy életjáradékra vonatkozó kérelmüket a beregszászi vagy ungvári konzulátuson benyújthatják?

– Azok a magyar állampolgárok, akik külföldön élnek, azaz nincsen Magyarországon bejelentett lakóhelyük. Illetve azok az ukrán állampolgárok, akik magyar igazolvánnyal rendelkeznek. A magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok a lakóhelyük szerint illetékes kormányhivatalnál járhatnak el.

Az életjáradék esetében az öregségi nyugdíjminimum 30 százalékát folyósítják havonta a hadigondozott családtagnak vagy hadiárvának, ami jelen pillanatban 8 550 Ft. Az egyösszegű térítés a jogosultságtól függően 50 ezer forinttól 250 ezer forintig terjedhet.

– Jogosultak-e azok, akik hozzátartozója nem volt katona, hanem a háború végén úgynevezett málenykij robotra hurcolták el, és ott vesztette életét?

– Nemcsak a katonákra vonatkozik ez a jellegű kárpótlás, hanem bárkire, akinek a II. világháború és az ahhoz kapcsolódó harci cselekmények – beleértve a közérdekű vagy kisegítő, akár kényszer munkaszolgálatot is – során vesztette életét, vagy sebesült meg a hozzátartozója, akkor is, ha az polgári személy volt. Tehát joggal nyújtják be kérelmüket azok is, akiknek édesapját vagy házastársát a II. világháború után szovjet kényszermunkatáborokba hurcoltak, és az illető ott lelte halálát, vagy ott vált rokkanttá.

– Milyen okmányokkal lehet igazolni a hatóság felé, hogy valakinek a házastársa vagy édesapja a világháborúban esett el vagy vált rokkanttá?

– A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattára tudna erről igazolást kiadni. Amennyiben ezeket nem tudják beszerezni, más módon is lehet bizonyítani a hadi eredetű halált, illetve hadi eredetű rokkantságot. Ezek lehetnek tanúnyilatkozatok, vagy korabeli kórházi zárójelentések, kórházi igazolások, ha kórházban kezelték az illetőt.

– Kik azok, akik tanúként igazolhatják, hogy valaki a II. világháborúban vesztette életét, vagy a harci cselekmények miatt vált rokkanttá?

– Abból az időszakból még vannak túlélők, akik ezt igazolni tudják. A tanúnyilatkozatot az áldozat elestét vagy megsebesülését igazoló személynek saját kezűleg kell írnia és aláírnia, amit két tanúnak kell hitelesítenie. Közjegyzőnél történő hitelesítést ez esetben nem követelünk meg.

A málenykij robot során életüket vesztett családtagok igazolása esetében nagy segítség lehet, hogy az akkori elhurcolások történetét sokan kutatták itt, Kárpátalján, amelyről számos, neveket is tartalmazó kiadvány jelent meg. Illetve a legtöbb településen emlékoszlopot, emlékművet állítottak az elhunytak emlékére: az is segítheti a pozitív elbírálást, ha az emlékoszlopról készült fotón jól láthatóan szerepel az illető neve. Kiemelném, hogy az említettek mellett két kötelezően csatolandó okirat van még: az egyik az áldozat halotti okirata, a másik pedig a kérelmező születési okirata. Természetesen mindenkinek igazolnia kell a személyazonosságát vagy pedig magyar állampolgárságát. Ezeken túl meg kell adni azt a bankszámlaszámot, ahova a járadékot utalhatják. Utalni viszont csak magyarországi bankszámlára tudnak. Nem feltétlenül kell saját névre bankszámlát nyitni, adhat meghatalmazást is valakinek, aki majd továbbítja a kárpótolt számára a havi járulékot vagy az egyösszegű térítést. Ez utóbbi meghatalmazásra vonatkozó formanyomtatvány a honlapunkon elérhető.

– Olvasóink közül többen kérdezték, hogy a korábbi kárpótlási folyamat során a pozitív határozatot igazoló okmányt elfogadják-e önök? Hisz abban le van írva, hogy miért ítélték meg nekik akkor a kárpótlást.

– Behozhatják azt is. Mi – a konzulátus – közvetítő hatóságként járunk el, a kérelmeket átvesszük, elküldjük Budapestre, és majd a Fővárosi Kormányhivatal fog ezekben az ügyekben dönteni. Tehát minden dokumentumot érdemes csatolni, ami igazolhatja a felmenő halálát vagy sebesülését.

– Milyen sebesülés esetén jogosult a leszármazott kártérítésre?

– Az jogosult, aki maradandó fogyatékosságot szenvedett, ami a jogszabály szerint legalább 67%-os munkaképesség-csökkenést jelent.

– Melyik ablaknál fogadják a beregszászi konzulátuson azokat, akik ebben az ügyben szeretnék benyújtani kérelmüket?

– Most már a 16-os ablak foglalkozik ezzel, de kérelmet beadni csak előzetes időpontfoglalást követően lehet. Időpontot viszont csak személyesen vagy telefonon keresztül lehet kérni, interneten erre nincsen felületünk. Jelenleg két héttel későbbre tudunk adni időpontot, mert nagyon sok az érdeklődő.

Badó Zsolt