Pályázati felhívás

2017. november 17., 11:23 , 880. szám

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével – nyílt pályázatot hirdet.

 

A pályázat célja:

Az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A minimálisan igényelhető összeg 100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 500.000 Ft

A teljes támogatási keretösszeg 34 millió Ft, amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2018. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.

Benyújtási határidő: 2017. december 15. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)

Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) honlapjáról

 

A pályázati felhívás teljes szövege a www.kmkszalap.org oldalon található.