Konferencia a KMDFKSZ szervezésében

Fókuszban Kárpátalja

2016. június 1., 10:35 , 803. szám

Az Ungvári Nemzeti Egye­tem magyar hallgatóit összefogni igyekvő Kárpá­tal­jai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) által szervezett diákhetet a Fókuszban Kárpátalja című tematikus konferencia zárta az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Hu­mán- és Természettudomá­nyi Karán.

A konferencián elsőként Bogáthy Boglárka, a KMDFKSZ elnöke számolt be a diákszervezet tevékenységéről, az általuk szervezett tudományos és szabadidős rendezvényekről, valamint terveikről, amelyek elsősorban a diák-érdekképviselet kiterjesztésére irányulnak.

Kovály Katalin, a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktoranduszszövetség elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársa részletesen beszámolt a GeneZYs 2015 névre keresztelt, 2700 fő megkérdezésével készült reprezentatív Kárpát-medencei ifjúságszociológiai kutatás kárpátaljai eredményeiről, összehasonlítva a többi régióval. A kutatás egyébként a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Kisebbségkutató Intézetének (MTA TK KI) együttműködésében született meg, és sok meglepő eredményt állapított meg.

A konferencián jelen volt a felvidéki Ung-vidék képviseletében is három fiatalember, közülük a Kaposkelecsényből érkezett Varga Tibor, a Magyar Koalíció Pártja mellett működő Via Nova Ifjúsági Csoport alelnöke számolt be a felvidéki magyar fiatalok helyzetéről, szervezeteik tevékenységéről és a Szlovákiához került Ung-vidéki települések mindennapjairól.

Kulin Zoltán, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság vezérigazgató-helyettese a kárpátaljai magyar médiát és sajtót mutatta be, részletesen taglalva a hallgatóság által felvetett kérdéseket.

Végül az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának két V. évfolyamos történelem szakos hallgatója tartott érdekes előadást. Fábián Miklós a kárpátaljai hivatalos ifjúságpolitikai intézményrendszert és annak a közvélemény számára ismeretlen tevékenységét igyekezett bemutatni, valamint a kárpátaljai magyar ifjúsági szervezeteket és azok munkáját. Megyesi Csaba pedig a kárpátaljai magyarság hitéletét vizsgálta előadásában.

Az előadásokat követően a jelenlévők kerekasztal-megbeszélés formájában vitatták meg az elhangzottakat.

Badó Zsolt