A gyermekek határátlépéséről

2018. december 4., 13:28 , 932. szám

„Kérem, írja meg, pontosan mire van szükség ahhoz, hogy fiam külföldre utazhasson velem. Mit tehetek, ha az apa, akitől elváltam, esetleg ellenezni fogja, hogy közös gyermekünk elhagyja az országot?”

A Polgári törvénykönyv 313. cikkelyének 3. pontja kimondja, hogy a 16. életévét betöltött természetes személy szabadon, önállóan elhagyhatja az országot. Ugyanakkor a 16 év alatti gyermekek az utazás céljától függetlenül csak szüleik beleegyezésével hagyhatják el Ukrajnát, a szülők, vagy az erre általuk felhatalmazott személyek kíséretében.

A 16 éven aluliak határátlépését, amennyiben csak a szülők egyikével, vagy a szülők által megbízott személy kíséretében utaznak külföldre, Az államhatár ukrán állampolgárok általi átlépésének szabályai című kormányrendelet külön szabályozza. A rendelet kimondja, hogy amennyiben a gyermek a szülők egyikével utazik külföldre, meg kell szerezni ehhez a másik szülő közjegyző által hitelesített hozzájárulását (meghatalmazását). A dokumentumban fel kell tüntetni az úti célt és a külföldi tartózkodás időtartamát.

A másik szülő hozzájárulása nélkül a gyermek az alábbi esetekben hagyhatja el az országot:

– a másik szülő külföldi vagy állampolgárság nélküli személy, s nincs jelen a határátkelőhelyen;

– az anya vagy a gyermek útlevelében szerepel a bejegyzés, hogy korábban állandó tartózkodásra egy másik országba távoztak, vagy külföldön konzuli nyilvántartásba vétettek.

Ezenkívül nincs szükség az apa hozzájárulása a gyermek külföldre távozásához a következő okmányok felmutatása esetén:

– az anyakönyvi hivatal igazolása a gyermek születéséről, amelyben feltüntetik, hogy a gyermek szüleire vonatkozó információ anyakönyvezése a Családi törvénykönyv 135. cikkelyének 1. pontja alapján történt (röviden: a gyermek az anyja nevét viseli);

– bírósági határozat, amely engedélyezi, hogy a gyermeket külföldre vigyék;

– bírósági határozat, amely a másik szülőt cselekvésképtelenné nyilvánítja;

– bírósági határozat, amely a másik szülőt eltűntnek nyilvánítja;

– bírósági határozat a másik szülőnek a szülői jogaitól való megfosztásáról;

– a másik szülő halotti bizonyítványa.

A gyermek külföldre utazásához való közjegyző által hitelesített hozzájárulás vagy meghatalmazás elkészítése mindössze néhány percet vesz igénybe, amihez a közjegyzőnek a következő dokumentumokra lesz szüksége: a szülő személyi igazolványára, adóazonosító számára, valamint a gyermek születési bizonyítványára (keresztlevelére).

Amennyiben a gyermeket egy harmadik személy kíséri külföldre (hozzátartozó, pedagógus stb.), mindkét szülő hozzájárulása szükséges.

A meghatalmazásban kötelezően feltüntetik a gyermeket kísérő személy adatait (a dokumentumot az ő nevére állítják ki), a célországot vagy célországokat (beleértve a tranzitországokat is), az utazás célját és időtartamát.

Figyelem! A határ átlépésekor a meghatalmazás eredetijét kell felmutatni! A meghatalmazás érvényességi idejét az utazás céljától függően tüntetik fel.

A vonatkozó szabályozás minden utazásra új szülői meghatalmazás készítését írja elő. Egy sor esetben azonban (gyógy­kezelés, oktatás, versenysport, rokonlátogatás stb.) lehetőség van arra, hogy többszöri utazásra is feljogosító dokumentumot állítson ki a közjegyző. A szülői meghatalmazás elkészítésének költsége 2018-ban általában 200-250 hrivnya.

Nem ritka, hogy a másik szülő nem egyezik bele kiskorú gyermeke külföldi útjába. Általában a szülők válásával kapcsolatos konfliktusok következtében állnak elő ilyen sajnálatos helyzetek. Manapság az sem ritka, hogy az itthon maradottak egyszerűen nem ismerik a külföldön munkát vállaló szülő pontos tartózkodási helyét.

Ha nem sikerül békés úton rendezni a konfliktust, azaz megszerezni a másik szülő hozzájárulását az utazáshoz, nem marad más hátra, a bírósághoz kell fordulni.

Az ilyen esetekben igen fontos, hogy a bírósági keresetben meggyőzően indokoljuk a gyermek külföldi útjának fontosságát, mivel ettől függhet, miként határoz bíró. Ha például a gyermek beteg, jól jöhet egy orvosi igazolás arról, hogy külföldi kezelésre szorul. Meggyőző lehet a rokoni kapcsolatokat igazoló dokumentum is, ha a külföldi utazás célja rokonlátogatás.

A gyermek külföldre utazásának bírósági engedélyezéséhez a következő dokumentumokra van szükség:

• keresetlevél a gyermek külföldre távozásának engedélyezéséről;

• az utazás célszerűségét alátámasztó bizonyítékok;

• a házasság felbontását igazoló bírósági határozat másolata;

• a gyermek születési bizonyítványának másolata;

• a felperes személyigazolványának és adóazonosító számának másolata.

A kereset és mellékletei másolatát az alperes számára is el kell készíteni.

Némileg más az eljárás, ha a szülő azért kívánja elhagyni az országot gyermekével, hogy külföldön telepedjenek le. Ilyenkor előbb az Állami Migrációs Szolgálat (DMSZ) állandó lakhely szerint illetékes hivatalához kell fordulni az áttelepülés engedélyezése végett.

Ehhez a következő dokumentumokra lesz szükség:

• a szülőnek és a 16. életévét betöltött gyermeknek a külföldi letelepedés engedélyezésére vonatkozó kérvénye (mindkettőjüknek külön kérvényt kell írni);

• a személyi igazolvány eredetije és másolata (a 14. életévüket betöltött személyek esetében);

• születési bizonyítvány (a 14 év alatti gyermekek esetében);

• a lakhelybejelentésről készült igazolás eredeti példánya és másolata;

• három db 3,5x4,5 cm-es fénykép;

• a másik, Ukrajnában maradó szülő közjegyző által hitelesített hozzájárulása a gyermek áttelepüléséhez (hozzájárulás hiányában a 16 év alatti gyermek áttelepülését engedélyező bírósági határozat másolata);

• a 14 és 16 év közötti gyermek közjegyző által hitelesített hozzájárulása az áttelepüléshez;

• az állam által megállapított eljárási illeték befizetését igazoló csekk.

A DMSZ a dokumentumok benyújtásától számított három hónapon belül bírálja el a kérelmet, s határozatáról írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Az áttelepülési engedély hat hónapig érvényes.

A másik szülő hozzájárulását a gyermek áttelepüléséhez egy speciális közjegyzői nyomtatvány kitöltésével adhatja meg. Amennyiben az Ukrajnában maradó szülő nem járul hozzá a gyermek áttelepüléséhez, mód van arra, hogy a másik szülő keresetet nyújtson be, kérve a bíróság engedélyét az áttelepüléshez.

Néhány esetben nincs szükség sem a másik szülő hozzájárulására, sem a bíróság engedélyére. Erre a következő dokumentumok nyújtanak lehetőséget:

• a másik szülő halotti bizonyítványának másolata;

• bírósági határozat, amely megfosztja a másik szülőt szülői jogaitól;

• a másik szülőt cselekvésképtelenné nyilvánító bírósági határozat;

• a másik szülőt eltűntnek vagy halottnak nyilvánító bírósági határozat.

Végezetül emlékeztetnék, hogy 2015 óta a gyermekeknek életkortól függetlenül saját útlevélre van szükségük az ország elhagyásához.

hk