A kőrösmezői magyar iskolások tanévnyitója

2017. szeptember 6., 14:03, 869. szám

Az ünnepség a himnuszok eléneklésével kezdődött. A 18 első osztályos tanulót, szülőket, nagyszülőket elsőként Mikulyák László esperes-plébános köszöntötte. Többek között felhívta a gyerekek és a szülők figyelmét nemzeti értékeink, nyelvünk megőrzésének fontosságára. Megtisztelte jelenlétével és köszöntötte a jelenlevőket Okszana Szevcs, a Rahói járás tanügyi osztályának vezetője, Halina Danyiv, az 1. sz. középiskola igazgatónője, Eduárd Zelinszki polgármester.

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete elnökségének nevében üdvözölte a 15 éves intézmény tanulóit, munkatársait és a szülőket. Elmondta, hogy az anyanyelvű oktatás szinte a rendszerváltással egy időben kezdődött Birosz János akkori KMKSZ-elnök szervezésében a parókia épületében. Köszönetet mondott az intézmény építésében, kialakításában, fenntartásában részt vevő támogatóknak. Többek között a holland segítőknek, akik az anyagi támogatás mellett az iskola építésében is részt vettek. Folyamatosan támogatta, támogatja az iskolát az anyaország, a külügyminiszté­rium a Keleti Partnerség program keretében, a KMKSZ és elnöke, Brenzovics László parlamenti képviselő, valamint a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány közreműködésével: a tönkrement tető helyett újrafedték az iskolát, amiért a helyi közösség ezúton is köszönetet mond, amint köszönetet mond a helyi és területi tanácsoknak a játszótér kialakításában nyújtott segítségért.

Mindez nem valósulhatott volna meg – hangsúlyozta Sari József – a helyi közösség szívós, kitartó munkája nélkül, melynek irányításában meghatározó szerepet vállal a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, a megyei választmány tagja, Francz Ignác, illetve a helyi katolikus egyház Karitász szervezete. Ahol a közösség élni akar, ott a támogatások sem maradnak el. Sari József hangsúlyozta: a szórványban, a végeken a nagypolitikára is odafigyelve fontos azonban az: ahogy évszázadokon keresztül tettük, az itt élő nemzetiségek egymással egyetértve, értékeinket, hagyományainkat tisztelve, formáljuk, erősítsük közösségünket. Végezetül Mikulyák esperes úr megáldotta a gyermekeket, a jelenlevőket, az intézményt. Az első csengő elhangzása után a tanulók birtokba vették a tantermeket.