Végérvényesen eltörlik az érdemjegyeket 1-2. osztályban

2017. június 19., 20:04

Az elemi iskola 1. és 2. osztályaiban a tanulók nem fognak érdemjegyeket kapni, s 3-4. osztályban szoktatják hozzá őket a pontozási rendszerhez – közölte az új elemi iskolai szabvány kapcsán Lilija Hrinevics oktatási miniszter, akit az Ukrajinszka Pravda idéz.

A tárcavezető pedagógusokkal találkozva kijelentette, az új ukrán iskola lemond a „büntető értékelésről”.

„Ukrajnának ma éppen az értékelés ideológiájával vannak nagy problémái, amely büntet. Az új ukrán iskolában ösztönző rendszert vezetünk be, ahol a sikerek azonos szinten lesznek hangsúlyozva a hibákkal” – jelezte Hrinevics.

Az új oktatási módszerek, értékelési szempontok és az új iskola egyéb elemeinek elsajátítása céljából a reform elindítása előtt az első osztályt indító 22 ezer tanító komplex átképzésen esik át.

„Kompetenciafeladatok alapján kell értékelnünk a gyerekeket. Ismerjék el, hogy a mi profiliskoláink jelenleg az értékelésen való megfelelésre fókuszálnak. A feladatok irányváltása nélkül nem tudjuk elhagyni az aktuális modellt” – fogalmazott a miniszter.

A kompetenciafeladatok kidolgozásában a nemzetközi PISA-kutatásnak kell segítenie, amelyre 2018-ban kerül sor Ukrajnában.

„A PISA éppen a kompetenciák fejlődésének ellenőrzésére szakosodott. Ez a kutatás nem csupán jó keresztmetszetét adja az ukrán serdülők fejlődésének, hanem például is szolgál a tesztek szerzőinek, akik megtöltik a ZNO-füzeteket feladatokkal” – mondta el Hrinevics.

(pravda.com.ua/Kárpátalja)